Kennismaken met Totaalmuziek? Bekijk onze gratis downloads op deze pagina.

Totaalmuziek

Over mijn rol als muziekdocent en logopedist

Logopedist en muziekdocent

De muziek is al heel lang in mijn leven aanwezig en als ik piano speel, dan voelt dat altijd als thuis komen. Op mijn 17e had ik het genoegen om te mogen gaan studeren aan het conservatorium van Maastricht. Daar ben ik opgeleid tot muziekdocent met de specificatie OMB. OMB staat voor orthopedagogische muziekbeoefening en houdt in dat je muziekles gaat geven binnen een setting voor kinderen met een speciale hulpvraag. En zo kwam ik middels een stage terecht op een cluster 2 school. Dat is het type onderwijs voor kinderen met hoor, spraak –en/of taalproblemen. Daar is de liefde voor de spraaktaalontwikkeling ontstaan en ook mijn visie dat muziek daar een belangrijke rol in kan spelen.

Na mijn afstuderen ben ik direct door gaan studeren aan de opleiding logopedie. Ik besloot daarna vooral aan de slag te gaan als logopedist en daarnaast muziekles te geven. Uiteindelijk ben ik ook mijn eigen bedrijf Totaalmuziek gestart waarmee ik ouders, kinderen en professionals wil inspireren om met muziek een plezierige en taalrijke ervaring te beleven. Hier komen beide disciplines echt samen en dat is toch wel een droom die uitkomt.   

Het positieve effect van muziek

We weten steeds meer over het positieve effect van muziek. Als je naar je favoriete muziek luistert wordt de stof endorfine (het zogenaamde gelukshormoon) aangemaakt. Muziek kan dus invloed uitoefenen op je gemoedstoestand. Het kan kalmerend maar ook activerend werken. Denk bijvoorbeeld aan de neiging die je hebt om mee te gaan tikken of dansen wanneer je een fijne beat hoort. Routineliedjes zorgen voor structuur en voorspelbaarheid gedurende de dag en daarnaast wordt het positieve effect van muziek op de taalontwikkeling steeds meer erkend. Zo dragen liedjes bij aan het vergroten van de woordenschat en het verbeteren van het taalbewustzijn. Daarover zal ik meer vertellen in een andere blog. We kunnen in ieder geval concluderen dat muziek iets met ons doet. Het brengt ons in beweging en het zorgt voor verbinding. En zoals Erik Scherder het in zijn boek "singing in the brain" verwoordt: muziek is een geweldige prikkel voor het brein!

Inspiratie

Mijn inspiratie voor de liedjes krijg ik door te kijken naar kinderen. Ik kijk naar hoe ze spelen, naar hoe ze reageren op het materiaal en op elkaar. Op deze manier duik ik echt in de wereld van het kind en ontstaan er ideeën.  

De liedtekst is meestal het startpunt van mijn compositie. Ik denk na over de zinsconstructie, het aantal woorden, hoe vaak het woord herhaald moet worden en welke beleving centraal staat. Ik vermijd abstract taalgebruik en houd de taal concreet. Zingen over wat je ziet, doet en/of ervaart zorgt ervoor dat er sprake is van een totale beleving. Op deze manier wordt het kind uitgenodigd tot interactie. Wanneer de tekst klaar is, dan kruip ik achter de piano en steek ik de woorden in een muzikaal jasje. Op het juiste moment een pauze, een passend ritme bij spelhandelingen en een melodie waarbij de belangrijkste woorden net even wat meer eruit springen. Hoe klinkt het als een spinnetje kriebelt of hoe kan de muziek nog meer ondersteunen wanneer je stippen op het papier tekent?

Wat is het toch een feestje om de muziek in de taal te ontdekken!

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then