Kennismaken met Totaalmuziek? Bekijk onze gratis downloads op deze pagina.

Isabel Witters - logopedist

Bij jonge kinderen zit taal nog erg verweven met beleving en gevoel. Intonatie, melodie en ritme spelen hierbij een belangrijke rol.

Kinderen kunnen in deze fase blijven hangen o.a. door een ontwikkelingsstoornis.

Om te leren communiceren moeten ze de stap zetten naar de verwijzende functie van taal.

De liedjes van de liedjeskalender zijn ideaal om te vertrekken vanuit beleving en gevoel: leuke en herkenbare melodieën én de taal is gekoppeld aan concrete ervaringen. De teksten zijn eenvoudig en herhalend, zo kunnen kinderen snel meedoen.

Anderzijds zijn de liedjes gemakkelijk toe te passen in verschillende contexten, waardoor de taal kan generaliseren.

Bovendien zijn er maar liefst 52 liedjes die aansluiten bij veel thema’s in de leefwereld van jonge kinderen.

Zelf gebruik ik vaak concrete voorwerpen bij de liedjeskalender maar ik generaliseer ook tijdens spontane momenten: zo kan je bv het liedje van de trommel met je handen tikken op de rug van je kindje tijdens een knuffelmomentje!

Ook kinderen die al spreken zetten mooie stappen met de liedjeskalender: de zinnetjes worden spontaan overgenomen om te vragen naar meer, een beurt te nemen of aandacht ergens op te vestigen tijdens de muzikale activiteit. De woorden kunnen gebruikt worden als aanvulzin waardoor kinderen sneller zelf actief taal gebruiken.

De liedjes zijn gemakkelijk te gebruiken door de QR code te scannen en kinderen kunnen zelf ook een keuze maken doordat er een prentje bij staat.

Je kan elke week een nieuw liedje introduceren of zelf kiezen welke je aan bod wil laten komen. Je krijgt ook de teksten en thema’s in een handig boekje, zo kan je snel opzoeken wat je nodig hebt!

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then